Nyheder

Amal Hayat Denmark inviterer til konferencen “Hvad er radikalisering”

Amal Hayat Denmark inviterer til konferencen “Hvad er radikalisering” 150 150 Natasja Engholm

Et psykologisk, juridisk og menneskeligt perspektiv

Skynd dig at reservere din plads i dag!

Tekstfelt: Program
9-10	Oplæg v. psykolog Basim Osman
10.15-11.15	Oplæg v. advokat Erbil Kaya
11.15-12.15	Spørgsmål og debat
12.15-13.00	Frokost
13.00-14.00	Case (TBA senere)
14.00-15.00 Spørgsmål og debat

Fredag den 8. november 2019

Kl. 9.00-15.00

Østerbrohuset

Århusgade 10

2100 København Ø

Program

9-10               Oplæg v. psykolog Basim Osman

10.15-11.15   Oplæg v. advokat Erbil Kaya

11.15-12.15   Spørgsmål og debat

12.15-13.00   Frokost

13.00-14.00   Case (TBA senere)

14.00-15.00 Spørgsmål og debat

Billetter til konferencen koster 400 kr. pr. deltager (inklusive moms) og inkluderer frokost og kaffe/kage om eftermiddagen. Tilmelding skal ske pr. mail til natasja@amal.dk. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at booke din plads i dag.

Baggrund for konferencen

Vi oplever et stort behov for at uddanne fagfolk og andre interessenter helt fra bunden i begrebet radikalisering. På vores tidligere konferencer og temadage har vi identificeret et grundlæggende hul i fagfolks viden om og forståelse for, hvad der tiltrækker det unge i ekstremistiske miljøer, og vi har samme indtryk blandt den almene befolkning, når radikalisering fra tid til anden dukker op i samfundsdebatten. Det er helt elementært og nødvendigt at komme bag om psykologien i radikaliseringsmetoder, forstå den form for rodløshed og isolation, der får unge ind i bander og ekstremisme samt give fagfolk et indblik i de særlige udfordringer, som unge med anden etnisk baggrund har. Amal Hayat Denmark har en vision om at komme radikalisering til livs, og derfor er det nødvendigt at samfundet kender mekanismerne bag radikalisering og bandekriminalitet, så vi kan få en større forståelse for de unge, hvis de skal forsøges indlemmet som medborgere i demokratiet igen. Vi har derfor på baggrund af behovet for viden inviteret to eksperter – en advokat og en psykolog – samt en case til at fortælle om deres erfaringer med det ekstremistiske og radikaliserede miljø.

Oplægsholdere:

Advokat Erbil Kaya

Forsvarsadvokat med møde for Højesteret og den første og eneste advokat i Danmark med en anden etnisk baggrund end dansk, som kun arbejder med straffesager. Han ejer Advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya med fem ansatte advokater. Forsvarer i sager med relation til terror- og radikalisering, hvor klienterne var anklaget for at indsamle støtte til terror eller havde fået inddraget deres pas for at ville kæmpe mod Islamisk stat for kurdiske grupper. Erbil Kaya vil fortælle om sine erfaringer med terrorlovgivningen i Danmark. Hvilke udfordringer står vi over for som stat rent juridisk? Hvordan skal vi forholde os til danske statsborgere, som har været i f.eks. Syrien og er kommet hjem? Eller som sidder i flygtningelejre og gerne vil hjem? Hvad er gråzonerne og de juridiske/etiske dilemmaer?

Psykolog Basim Osman

Basim Osman er autoriseret psykolog med mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Han vil bl.a. fortælle om unges identitetsudvikling, om unge i risiko for radikalisering, om ”push og pull” mekanismer, om hvordan familie og fagpersoner kan være opmærksomme på tegn på og forholde sig til unge, der er i fare for at komme i miljøer, hvor ekstremisme og radikalisering er i højsædet.

Case: 24-årige ”Fatima” (anonym kilde)

”Fatima” var 19 år, da hun begyndte at færdes i miljøer med sympatier for ekstremistiske ideer. Hun forelskede sig i en mand fra dette miljø, og da hun i 2014 tog på en rejse til Tyrkiet med ham, blev hun snydt til at rejse over grænsen til Syrien. Efter et år på, hvad der dengang var Islamisk Stats territorie, lykkedes det hende at flygte tilbage til Danmark. I dag er hun ude af de ekstremistiske miljøer og lever en almindeligt liv med uddannelse, familie og venner. Hun vil på konferencen for første gang nogensinde anonymt fortælle sin historie om sine oplevelser i Danmark og Syrien samt årsagerne til, at hun havnede i et ekstremistisk miljø i. Der vil blive mulighed for et indblik i, hvad det vil sige at være ung, sårbar og identitetssøgende og stille spørgsmål til ”Fatima”.

Bogen “Rødder”

Bogen “Rødder” 150 150 Jerikras

Bogen ”Rødder” af Marie Louise Toksvig med Nedim Yasar som hovedperson i bogen, giver et indblik i en tidligere bandeleders liv, fra ønsket om at blive gangster til at blive bandeleder, og til sidst beslutningen om at forlade bandemiljøet, hvilket lykkedes for ham.

”Før Nedim Yasar var fyldt 10 år, havde han besluttet sig: Han ville være gangster.Nedim ville have magten, æren og pengene. Og som barn i betonblokkene på Københavns Vestegn i 1990’erne kunne han finde alle de rigtige læremestre i rocker- og bandemiljøet lige uden for sin gadedør. Han lærte at svindle, true og afpresse, inden han kastede sig ind på det lukrative hashmarked. Han opbyggede sit ry og sit netværk i de kriminelle miljøer i og uden for fængslerne. Som præsident i sin egen bande og direktør i sin egen rygerklub nåede han barndommens mål.Først da opdagede han, at der fandtes en anden vej.I denne bog følger journalist Marie Louise Toksvig Nedim Yasars opstigning i bandemiljøet. Det er en beretning om kammerater og krig, forretninger og fængsler – og om de utallige uskrevne regler, der regulerer både vold og magt i de kriminelle parallelsamfund. Det er en historie om gangsterlivets grundskole. Om ærgerrighed og livsfarlige æresbegreber. Og om ghettodrengen, der måtte kappe alle rødder, da han endelig søgte vejen ud. Nedim Yasar, f. 1987, var leder for den i dag nedlagte bande Los Guerreros og levede indtil 2013 af afpresning, svindel og salg af hash med base i Ballerup på Københavns Vestegn. Efter at have gennemført to års exit-program er Nedim Yasar i dag pædagogstuderende og medvært på programmet Politiradio på Radio24syv.”

https://bog.nu/titler/rodder-marie-louise-toksvig

Foredraget i Kulturhuset indre København blev en success

Foredraget i Kulturhuset indre København blev en success 150 150 Jerikras
 

Yderst til venstre Katina Ali Rasmussen, Saer El-Jaichi og Muhammad Ali Hee

60 fremmødte til workshoppen

 

 

 

 

 

 

 

Der var omkring 60 fremmødte i Kulturhuset Indre København, som er studerende på socialrådgiveruddannelsen og
gerne ville høre om radikalisering og ekstremisme. Udover Katina Ali Rasmussen, var der to andre foredragsholdere:

Muhammad Ali Hee er cand. mag i arabisk og mellemøststudier fra Københavns Universitet. Han har siden 2010 arbejdet i Københavns Kommune med forebyggelse af radikalisering.

Saer El-Jaichi har Phd. i islamiske studier samt ekstern lektor ved Københavns Universitet, Den sufiske skriftkultur – mellem antik, teologi og renæssance.

Katina Ali Rasmussen bød de fremmødte velkommen og forberedte dem på, hvad der skulle ske i løbet af dagen. Dernæst kom Muhammad Ali Hee op og fortalte om radikalisering og den seneste forskning indenfor emnet. Han kom bla.a. ind på områder der kan påvirke unge og hvad man skal være opmærksom i en radikaliseringsprocess.

Saer El-Jaichi kunne med sin brede viden om islam og de forskellige grupper og retninger fortælle os om vigtigheden af at adskille dem, så man ikke ukritisk sætter lighedstegn mellem det at være troende muslim og det at være radikaliseret.

Efterfølgende var der workshops, hvor de studerende i grupper af 5 – 8 personer skulle komme med deres bud på, hvordan man identificerer unge der er ved at blive radikaliseret og hvad der kan påvirke udviklingen.

Det var en spændende og lærerig dag, hvor både de studerende, frivillige og nysgerrige var med til at gøre workshoppen til en success. En stort tak til jer alle.

En særlig tak til Tuborg Fonden, som med deres økonomiske støtte gjorde at endnu flere kunne deltaget i arrangementet.