Fakta om radikalisering, ekstremisme og terror

Generelle fakta om radikalisering, ekstremisme og terror i Danmark

 • Der findes ikke tal, der viser noget om voldsparathed i dag. Hverken på højre- eller venstrefløjen
 • De største overordnede kortlagte radikaliserede miljøer i Danmark er højreradikale, venstreradikale og islamistisk-salafistisk miljøer
 • Alle tre miljøer er karakteriseret ved internt at dele ideologiske værdier og fjendtlighed mod stat og samfund, men der findes også mange interne konflikter og individuelle overbevisninger
 • Sociale medier anvendes i stigende grad til at fremsætte truende ytringer, bl.a. imod offentlige personer, og til at sprede rygter og falske nyheder. Mens langt størstedelen af disse ytringer ikke fører til konkret angrebsplanlægning, vurderer CTA, at sådanne tilkendegivelser kan påvirke visse psykisk uligevægtige eller meget påvirkelige personer til at begå ideologisk motiveret vold, der kan have karakter af terror
 • Radikalisering bliver primært betragtet som et ungdomsfænomen, da de fleste radikaliseres i alderen 15-25 år
 • Radikalisering sker ofte i fængsler, undergrundsmoskeer, studiekredse, træningslejre, internetplatforme og på de sociale medier
 • Kendetegn ved ekstremistiske og radikaliserede miljøer er ofte en karismatisk leder samt støtte til brug af vold som forandringsmetode i samfundet

Fakta om islamistisk radikalisering, ekstremisme og terror

Islamisk stats flag
 • Siden 2012 har ca. 5.000 europæiske statsborgere sluttet sig til Islamisk stat eller andre militante islamiske grupper i Irak og Syrien
 • Ifølge PETs vurdering er der siden 2012 mindst 159 personer, som er rejst fra Danmark til Syrien eller Irak for at slutte sig til militante islamiske grupperinger
 • Omkring en tredjedel af disse er omkommet
 • Der opholder sig stadig 34 personer fra Danmark i Syrien eller Irak, hvor de har befundet sig i mere end tre år. Af dem er lidt under halvdelen er kvinder
 • 12 danske statsborgere er ifølge PET fængslet eller tilbagehold i kurdisk kontrollerede fængsler eller lejre i Nordøstsyrien
 • Ni danske statsborgere formodes at befinde sig i konfliktzonen eller i andre lande i Mellemøsten
 • Siden 2016 er det ikke lykkes personer fra Danmark at forlade Danmark og tilslutte sig konflikterne
 • Omkring 50 børn er udrejst af Danmark og opholder sig lige nu i lejre i det nordøstlige Syrien, nordvestlige Syrien og i Tyrkiet
 • Siden 2015 har seks gerningsmænd i Europa begået et terrorangreb under udgang fra fængslet eller inden for de første seks måneder af deres løsladelse, blandt andet Omar Abdels Hamid el-Hussein, der begik terror i København i februar 2015
 • Pr. 1. marts 2020 sad 23 personer i Danmark varetægtsfængslet eller afsonede straf i en terrorrelateret sag om militant islamisme. Det drejer sig om blandt andet billigelse af terror, bombetrusler, finansiering af terror og udrejse for at slutte sig til militante islamiske grupper
 • Asylansøgere, afviste asylansøgere og migranter kan være særligt sårbare over for radikalisering og ekstremistisk rekruttering, fordi de er frustrerede, ekskluderede, mangler det familiære fællesskab og er traumatiserede eller psykisk ustabile
 • De største islamiske antidemografiske og/eller ekstremistiske organisationer og grupperinger i Danmark er Hizb ut-Tahrir, Kaldet til Islam, Dawah-centret, Dawah-bærere og Muslims Ungdomscenter

Fakta om højredrejet radikalisering, ekstremisme og terror

Nynazister på den yderste højrefløj
 • Terrortruslen fra højreekstremistisk er i 2020 øget ifølge Center for Terroranalyse
 • Terrortruslen fra højreekstreme er størst fra ”the lone wolf” eller mindre grupper i det yderste højremiljø eller udenfor
 • Det mest sandsynlige våben brugt ved et højreekstremistisk angreb i Danmark vil være stikvåben, letteskydevåben som jagtriftler, haglgeværer og pistoler samt ildspåsættelse, hjemmelavede bomber og køretøjer
 • Der var i 2015-2017 i flere europæiske lande talrige tilfælde af voldelige overfald på asylansøgere og migranter samt hærværk og brandstiftelse mod asylcentre i flere europæiske lande
 • Der har siden foråret 2019 været en række højreekstremistiske terrorangreb i Vesten udført af soloaktører, hvis radikaliseringsproces primært er foregået på online-fora
 • De største højreradikale antidemografiske og/eller ekstremistiske organisationer og grupperinger i Danmark er Danish Defence League, Danmarks Nationale Front, Dansk National Socialistisk Bevægelse, Right Wings, Stop Islamiseringen af Danmark og Folkebevægelsen mod indvandring

Fakta om venstredrejet radikalisering, ekstremisme og terror

Den tyske venstreorienterede terrororganisation
Rote Arme Fraktions bombning af Ramstein
Airbase i 1981

 • Ifølge Center for Terroranalyse er terrortruslen fra venstreekstremister begrænset og har ikke udviklet sig særligt de senere år
 • Den potentielle trussel kan forekomme i forbindelse med højreekstremistiske begivenheder og konfrontationer med myndighederne under venstreekstremistiske demonstrationer o. lign.
 • Det mest sandsynlige våben er er slagvåben, molotovcocktails og fyrværkeri, som kraftige kanonslag og krysantemumbomber eller ildspåsættelse i forbindelse med demonstrationer og aktioner
 • De største venstreradikale antidemografiske og/eller ekstremistiske organisationer og grupperinger i Danmark er Antifascistisk Aktion, Antiracistisk Netværk, Libertære Socialister og REDOX

Kilder: