Ledelse Amal hayat

Amal Hayat ledes i de daglige af forkvinde Katina Rasmussen, som også er forkvinde for bestyrelsen. Nedenfor kan du se medlemmer af Amal Hayats bestyrelse.

Katina
Forkvinde og daglig leder

Uddannet som integrationskonsulent og i projektstyring og ledelse. Medstifter af integrationskonsulenterne, debattør og ekspert på integrationsområdet, medlem af Medborgerforum i København, medlem af Kvinfos ekspertgruppe, forældre- og ungdomscoach i forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Nadia
Næstforkvinde

Cand. mag i arabiske og islamiske studier fra Aarhus Universitet. Konsulent, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Meltem
Bestyrelsesmedlem

Cand.mag.hist. Key Account Manager, Mønthuset. 

Villo
Bestyrelsesmedlem

Fhv. byplansborgmester for VS i Københavns Kommune (1978-86). Uddannet cand.agro. Tidligere formand for Samarbejdskomiteen for Fred og Demokrati i Iran og Iraq samt Kurdisk Venskabsforening. Deltager i støtteforeningen for Organisation for Etniske Minoriteter (SOEM).

Parshank
Bestyrelsesformand

Født og opvokset i Irak. Uddannet journalist i det daværende Sovjetunionen. Kom til Danmark som politisk flygtning i 1994. Daglig leder af aktiveringsprojekter for indvandrerkvinder i Odense.

Hanna
Næstforkvinde

Bibliotekar, sprog og kultur på Statsbiblioteket/Det Kgl. Bibliotek - Aarhus Bibliotekscenter for Inegration

Julia
Bestyrelsesmedlem

Doktorgradskandidat ved Institut for Migration and Ethnic Studies ved University of Amsterdam. (UvA). Siden 2014 har hun arbejdet som sagsvejleder og forskningsassistent ved Hayat-rådgivningscentret for ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH.