Vision og mission

Amal Hayat Denmarks Vision

Amal Hayats vision er at komme ekstremisme, radikalisering og bandekriminalitet til livs.

AMAL HAYAT DENMARKS Mission

Vores mission er at inkludere sårbare unge mennesker med henblik på at forebygge, at de bliver tiltrukket af kriminelle bander, ekstremistiske grupper og ender med at blive radikaliseret.

Siden 2020 har det været vores mission at arbejde med forebyggelse inden for alle typer af ekstremisme og radikalisering inklusive islamisk radikalisme samt religiøse og politiske ideologier på højre- og venstrefløjen.

Amal Hayat Denmarks værdier

Amal Hayat arbejder ud fra den overbevisning, at man bedst hjælper unge mennesker og deres pårørende ved at undlade at møde dem med foragt eller ved at pege fingre. Vi kan kun bekæmpe radikalisering og ekstremisme ved at tilbyde dem den rette hjælp i form af beskæftigelse, uddannelse og bolig.

Amal Hayat Denmar arbejder med tre målgrupper:

  • Sårbare unge, som er en gruppe, der er i fare for at blive radikaliseret i ekstremistiske grupper eller bander
  • Unge som udviser faretegn
  • Unge som er blevet radikaliseret og eventuelt er kommet hjem fra Syrien eller andre steder

Definition af begreber inden for radikalisering og ekstremismefeltet:

Sårbare unge

Med ”Sårbare unge” mener vi unge, som føler sig marginaliserede og udstødt af fællesskabet, fx på grund af mobning, følelsen af at være anderledes mht. tro, hudfarve, etnisk herkomst o. lign. Ensomhed, usikkerhed og isolation fra fællesskabet kan gøre dem til nemmere ofre for rekruttering til ekstremistiske og radikale grupper samt bandekriminalitet.

Radikalisering

”Radikalisering” forstår vi som en proces af øget villighed til at bruge vold for at nå politiske eller religiøse mål . Det er en proces, hvor individer tillægger sig radikale eller ekstremistiske synspunkter og ideer. Radikalisering kan forstås som den mentale komponent i en process, som fører til ekstremisme. Den er blevet beskrevet som processen, hvor individuelle personer “introduceres til et åbenlyst ideologisk budskab og trossamfund, som opfordrer til holdningsskifte fra moderat, mainstream tro henimod ekstreme holdninger .

En radikaliseret person

”En radikaliseret person” definerer vi som ”en person, som nærer et dybfølt behov for fundamentale socio-politiske forandringer” .

Ekstremisme

”Ekstremisme” definerer vi som holdninger, der befinder sig langt fra medianen inden for en ideologi, som er særligt intens, og som har et konspiratorisk eller patologisk verdenssyn. Det er holdninger, som kan være isolerende fra det øvrige samfund og som kan virke truende på det øvrige samfund. Herudover er det holdninger, som er i konflikt med demokratiske samfundsværdier og en villighed til at gå udenom demokratiske metoder til at opnå religiøse eller politiske ideologier .

Bandekriminalitet

Ved ”Bandekriminalitet” forstår vi ulovlige og apolitiske handlinger udført af bander mod civile, andre bander, politi og andre offentlige ansatte som brandmænd, ambulancefolk og militær. Typiske aktiviteter inkluderer narkohandel, røveri, kidnapning, likvideringer af andre bander m.m.