Hvem er Amal Hayat

Amal Hayat er en organisation, som arbejder med forebyggelse og rådgivning til unge og deres familier, som er på vej ind og ud af radikalisering. Det er vores vision at komme ekstremisme, radikalisering og bandekriminalitet til livs samt at inkludere sårbare unge mennesker med henblik på at forebygge, at de bliver tiltrukket af kriminelle bander, ekstremistiske grupper og ender med at blive radikaliseret.

Vi arbejder både med unge, som er i risikozonen for religiøs og ideologisk samt politisk radikalisering på både højre- og venstrefløjen. Vores langsigtede mål at blive blandt de førende eksperter i forebyggelse og udfasning inden for alle former for ekstremisme og radikalisering. Herudover vil vi gerne udbrede kendskabet til Amal Hayats arbejde blandt vores primære målgrupper- sårbare unge og deres pårørende- samt vores sekundære målgrupper blandt eksperter, fagfolk, studerende, medier, civilsamfundet og politikerne. Det vil vi blandt andet gøre via praktisk arbejde såsom afholdelse af konferencer, temadage, forældrekurser, frivilligkurser m.v., samt via kommunikationsarbejde på vores tilgængelige kanaler.

Amal Hayat dækker et behov for et modspil i civilsamfundet til de offentlige myndigheder, hvor borgerne trygt kan henvende sig, hvis de frygter, at en pårørende er i risiko for radikalisering. Blandt andet kan der være borgere, som af forskellige årsager ikke stoler på myndighederne. Hos ressourcefattige familier af anden etnisk herkomst kan det enten være af historiske årsager, fordi de kommer fra lande, hvor fx politiet ofte er underbetalte og korrupte, eller det kan være på grund af det nuværende politiske klima i Danmark, hvor familier risikerer at blive straffet kollektivt for deres børns handlinger (f.eks. boligforeninger, som må smide familier til kriminelle børn ud af deres bolig). I danske familier, kan der også være en historik, som gør, at forældrene for eksempel selv har været i karambolage med politiet, og derfor – hvad enten det er berettiget eller uberettiget – ikke stoler på dem.