Amal hayats historie

Historien om Amal Hayat Denmark!  

Navnet Amal betyder ”håb” eller ”fremtid” på arabisk og Ayat betyder “liv”. Håb for en bedre fremtid og et bedre liv, når radikaliserede mænd og kvinder rækker hånden frem, fordi de ønsker hjælp til at blive afradikaliseret. Det var det der i 2016, gav Katina Rasmussen ideen til at stifte organisationen. 

Gennem sit arbejde som integrationskonsulent i København stiftede Katina Rasmussen bekendtskab med unge mænd og kvinder, der havde valgt at tilslutte sig ekstremistiske og radikaliserede miljøer. Hun mødte blandt andet en ung kvinde, der var på vej mod Syrien for at blive syrienkriger. Katina Rasmussen erfarede, at for at forstå den unge kvindes måde at tænke på og hjælpe hende til at opbygge bæredygtige og langsigtede mål for sit liv, var det nødvendigt, at hun fik hjælp til at opbygge et stærkt netværk. Et netværk med andre, der havde besluttet sig for at lægge deres ekstremistiske holdninger bag sig.

Derfor valgte Katina Rasmussen at søge efter civile organisationer, hvor kvinden kunne henvende sig anonymt. I sin research fandt hun ikke nogle civile danske organisationer, men fandt derimod frem til den tyske forening Hayat Deutschland. Hun kontaktede dem, og kort herefter begyndte de et samarbejde. Katina Rasmussen stiftede herefter den danske søsterorganisation og NGO (ikke-statsdrevet organisation) Amal Hayat Denmark.

I begyndelsen fokuserede Amal Hayat på unge i islamistiske radikale miljøer, men siden 2020 har Amal Hayat valgt at udvide vores fokus til at omfatte alle former for politisk, religiøs og ideologisk radikalisme.

Amal Hayat Denmark tilbyder blandt andet anonym rådgivning til sårbare personer, personer der er blevet radikaliseret, i risikozonen for radikalisering samt rådgivning til venner, familie eller andre i radikaliserede personers netværk. Vi tilbyder denne rådgivning via telefon, gennem chatten på vores hjemmeside eller ved personligt fremmøde. 

Amal Hayat Denmark afholder desuden regelmæssigt workshops for sårbare børn, ressourcesvage familier samt uddanner frivillige til at bistå os i vores arbejde. Her fortæller vi blandt andet om, hvordan rekruttering på internettet foregår, samt giver familierne redskaber til bedre kommunikation med de unge. Vi afholder desuden halv- og helårige konferencer, hvor vi uddanner fagpersonale i at identificere radikaliseret adfærd, og hvordan de skal håndtere det.

I løbet af vores første tre leveår har vi fået tildelt legater og sponsorater fra blandt andet Finn Nørgård Foreningen, Roskilde Festival Fonden, Tuborg Fondet og Københavns Kommune.