Ledelse Amal hayat

Amal Hayat ledes i de daglige af forkvinde Katina Rasmussen, som også er forkvinde for bestyrelsen. Nedenfor kan du se medlemmer af Amal Hayats bestyrelse.

Katina
Forkvinde og daglig leder

Uddannet som integrationskonsulent og i projektstyring og ledelse. Medstifter af integrationskonsulenterne, debattør og ekspert på integrationsområdet, medlem af Medborgerforum i København, medlem af Kvinfos ekspertgruppe, forældre- og ungdomscoach i forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Meltem
Bestyrelsesmedlem

Cand.mag.hist. Key Account Manager, Mønthuset. 

Villo
Bestyrelsesmedlem

Fhv. byplansborgmester for VS i Københavns Kommune (1978-86). Uddannet cand.agro. Tidligere formand for Samarbejdskomiteen for Fred og Demokrati i Iran og Iraq samt Kurdisk Venskabsforening. Deltager i støtteforeningen for Organisation for Etniske Minoriteter (SOEM).

Parshank
Bestyrelsesformand

Født og opvokset i Irak. Uddannet journalist i det daværende Sovjetunionen. Kom til Danmark som politisk flygtning i 1994. Daglig leder af aktiveringsprojekter for indvandrerkvinder i Odense.

Kia Louise Roy
Bestyrelsesmedlem

Med en solid baggrund i uddannelses- og socialpolitik har jeg dedikeret min karriere til at forme og forbedre samfundet. Født i Canada i 1957, tog jeg springet ind i den akademiske verden og opnåede en kandidatgrad i Teknisk Sociologi (Cand. Techn. Soc) i 1986. Min professionelle rejse har været mangfoldig og international, idet jeg har planlagt uddannelsesstrategier i Grønlands robuste landskab og ledet EU-projekter, der sigter mod at styrke arbejdsmarkedets stilling for kvinder i Viborg Amt.

 
Min ekspertise har også fundet vej til administrative roller, hvor jeg har tjent som sekretær for Lokale Beskæftigelsesråd og bidraget til Danske Handicaporganisationer. Gennem årene har jeg haft privilegiet at arbejde i seks forskellige kommuner i både Jylland og Sjælland, hvilket har beriget min forståelse for Danmarks regionale dynamikker.
 
Min forpligtelse til Danmark blev yderligere cementeret for fem år siden, da jeg bestod indfødsretsprøven og stolt kan kalde mig dansk statsborger. Min internationale baggrund og dybdegående lokale indsigt gør mig til en unik aktør, der er klar til at tage fat på de udfordringer og muligheder, som fremtiden måtte bringe.
Julia
Bestyrelsesmedlem

Doktorgradskandidat ved Institut for Migration and Ethnic Studies ved University of Amsterdam. (UvA). Siden 2014 har hun arbejdet som sagsvejleder og forskningsassistent ved Hayat-rådgivningscentret for ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH.