Forældrekursus MOFIR

HVAD ER MOFIR

Amal Hayats MOFIR workshop

Amal Hayat har udviklet et forældrekoncept som vi har valgt at kalde for “MOFIR”, som står for Mødre OFædre Imod Radikalisering. MOFIR er skræddersyede workshops til forældre, som er vigtige at inddrage og uddanne som første forsvarslinje mod voldelige ekstremistiske ideologier. Workshoppen er dialogbaseret og bygger på cases, ligesom den behandler forældrenes spørgsmål og cases.

Workshoppen er målrettet mod såvel mødre- som fædregrupper og undervises af Amal Hayats forkvinde Katina Ali Rasmussen, som har mange års erfaring med radikalisering og ekstremisme fra sit arbejde som socialarbejder, kontaktperson for udsatte familier og Sine Andersen, som er proceskonsulent, konfliktløser, og har erfaring i at facilitere workshops og dialog.

Workshoppen kan bookes af for eksempel foreninger, organisationer, boligforeninger m.fl. Pris efter aftale.

Workshoppens indhold:

  • Hvilke bekymringstegn skal man som forældre være opmærksom på hos de unge?
  • Hvilke psykologiske og sociale faktorer spiller ind i radikaliseringsprocessen?
  • Hvorfor bliver nogen radikaliseret, og hvorfor er det især unge, der bliver radikaliseret?
  • Hvordan kan vi forebygge radikalisering hos unge?
  • Hvad er vores rolle som forældre?
  • Hvordan kan vi som forældre have en tillidsfuld dialog med vores børn om et emne som radikalisering?
  • Hvad er civilsamfundets rolle i forebyggelse af radikalisering?

Baggrunden for MOFIR

MOFIR er inspireret af et internationalt koncept ved navn ”SAVE” Sisters Against Violent Extremism”. SAVE har udviklet konceptet ”Mothers School”, som er et undervisningskoncept der har til formål at styrke mødre og gøre dem til ambassadører for fred og stabilitet i familien og lokalsamfundet. 

SAVE har eksisteret siden 2006, og gennem ”Mother’s School” har de erfaret, at det er vigtigt at udnytte især kvindernes rolle i familien og samfundet. Kvinder er strategisk placeret i centrum af familien, hvor de er de første til at genkende og gennemskue en forandret adfærd hos deres børn og unge eller en tiltagende vrede mod samfundet og hjemlige forhold.

Kvinderne har derfor et helt naturligt og indbygget varslingssystem eller indfølingsevne til at gennemskue, når deres sønner, døtre eller ægtemænd er på vej ud af et farligt spor. Siden da er flere lande fulgt i SAVEs fodspor og tilbyder i dag lignende tilbud som bl.a. Fryshuset i Malmö og Amal Hayat.

Læs mere om SAVE og Mothers School her (Artiklen er på engelsk)

 

SAVE - MOTHERS SCHOOL

MOFIR er inspireret af et internationalt koncept der hedder ”SAVE” Sisters Against Violent Extremism” (Læs mere her)

SAVE har udviklet konceptet Mothers School, der er et undervisningskoncept der har til formål, at styrke og gøre det muligt for mødre at blive ambassadører for fred og stabilitet i deres familier og i samfundet. 

SAVE har eksisteret siden 2006, og deres erfaring med ”Mother’s School” (Læs mere her) er, at det er vigtigt at udnytte især kvindernes rolle i familien og samfundet. Kvinder er strategisk placeret i centrum af familien, hvor de er de første til at genkende og gennemskue en forandret adfærd hos deres børn og unge eller en tiltagende vrede mod samfundet og hjemlige forhold. Kvinderne har derfor et helt naturligt og indbygget varslingssystem eller indfølingsevne til at gennemskue når deres sønner, døtre eller ægtemænd er på vej ud i en forkert retning.

Har du grund til at være bekymret?

Har du grund til at være bekymret for dit barn, eller én du holder af? Som uafhængigt rådgivningscenter tilbyder vi anonym og gratis rådgivning til forældre og andre pårørende til unge, der er i fare for at blive radikaliseret. Tag kontakt til os i dag og få råd og støtte: www.amal.dk

Slået op af Amal Hayat Denmark i 6. marts 2018