TEGN PÅ RADIKALISERING

TEGN PÅ RADIKALISERING

Nedenstående er en ikke udtømmende liste over tegn på, at en person er radikaliseret.

 • Personen udviser voldsparathed, fx ved at være involveret i voldshandlinger eller voldelige sammenstød.
 • Han eller hun viser interesse for at rejse til udlandet og deltage i konflikter eller træningsaktiviteter, hvor ekstreme grupper er involveret.
 • Vedkommende opsøger hjemmesider, litteratur eller film, som har budskaber, der er ekstremistiske eller voldslegitimerende
 • Personen truer, chikanerer eller udøver socialt pres overfor andre
 • Er involveret i begivenheder med hadefulde eller voldslegitimerende budskaber
 • Udbreder voldslegitimerende budskaber, fx via sociale medier
 • Viser stor optagethed af en bestemt sag eller person
 • Udtrykker foragt for og intolerance overfor andres holdninger
 • Har en prædikende og moraliserende adfærd
 • Udviser tilknytning til ekstreme budskaber gennem sin påklædning, sit udseende eller brug af totalitære symboler
 • Opmærksomhedspunkter om sociale forhold og personens netværk
 • Færdes i miljøer med let adgang til våben
 • Har social omgang med personer eller grupper, som har ekstreme holdninger
 • Isolerer sig og tager afstand fra familie og hidtidige venskaber
 • Afbryder uddannelse, siger sit job op og anden tilknytning til det omgivende samfund
 • Personens familie er dysfunktionel